Wie?

Drs. Maria van Velsen is psychologe en ZKM consultant®. Sinds 1997 werkt zij met de Zelfkennis Methode (ZKM) in haar praktijk Bewust Zien.

In 2006 heeft zij een opleiding volgens de Batesmethode gevolgd bij Thomas Quackenbush, auteur van het boek Relearning to See. Sinds 2007 geeft zij cursussen en individuele consulten in Natuurlijk Zien.

Tegenwoordig werkt zij vooral met de Bates Methode, indien nodig aangevuld met de ZKM.